Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST “VILLA-BROES” TE BRUGGE.

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast “Villa-Broes” en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

* Piet Mestdagh is eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast “Villa-Broes”. De eigenaar kan zich laten vervangen door een derde.

* Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “Villa-Broes”, gevestigd aan de Weidestraat 170 te Brugge, Assebroek (West-Vlaanderen).

* Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

* Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

* Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.

* De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

* Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Villa-Broes” zijn voor rekening van de gebruikers.

* Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

* Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.

* De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot bed & Breakfast “Villa-Broes” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

* De administratie van de beheerder is bepalend zonder meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.

* Gasten van Bed & Breakfast “Villa-Broes” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

 

2. Reservering en bevestiging

* De huurovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden of een verzoek aangedaan via het webformulier “Reserveren” op website: http://www.villa-broes.be/

* Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Villa-Broes” een definitieve bevestiging per e-mail. De reservering is definitief voor beide partijen op het moment dat het voorschot van 40% is ontvangen op de bankrekening van Villa Broes.

* Op de website van http://www.villa-broes.be/ wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. De beschikbaarheid kunt u eveneens aanvragen via deze website.

* Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Villa-Broes” worden geen extra kosten in rekening gebracht.

 

3. Betaling

* De verblijfskosten in Bed & Breakfast “Villa-Broes” dienen bij vertrek voldaan worden. Dit kan alleen contant. Het voorschot van 40% (ter bevestiging van de reservering) dient per bank te worden overgemaakt op de bankrekening van Villa Broes. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.

* Bij een reservering van een langere periode, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 70% van de overeengekomen huurprijs.

* De huurprijs betreft gebruik van de kamer voor overnachting inclusief ontbijt, toeristenbelasting die wordt geheven door de Stad Brugge (€ 2,– per persoon per nacht) en de BTW (6%).

* De actuele tarieven vindt u terug op onze website: http://www.villa-broes.be/

 

4. Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij daarvoor de vrijgevallen Bed & Breakfast reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de beheerder:

· bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs;

· bij annulering binnen 1 week voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

· bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

Het verschuldigde bedrag is dan binnen 14 dagen over te maken op het bankrekeningnummer van de eigenaar: IBAN BE59.1030.4273.4026 bij Crelan Bank ten name van Piet Mestdagh.

 

5. Contactgegevens

Piet Mestdagh

Weidestraat 170

B-8310 Brugge

West-Vlaanderen

Tel: 0498-52.33.21

Website: http://www.villa-broes.be/

Email: info@villa-broes.be

Bankrekeningnummer: IBAN BE59.1030.4273.4026 bij Crelan Bank ten name van Piet Mestdagh.

 

6. Aankomst en vertrek

* Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.

* Ter legimitatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.

* Op de dag van aankomst kunt u na 15:00 uur de Bed & Breakfast gebruiken.

* Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast uiterlijk om 12:00 uur vrij te zijn.

* Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

* Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

7. Ontbijt

* Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08:30 uur en 10:30 uur.

* Het ontbijt is inbegrepen bij de overnachting.

 

8. Uw verblijf

* Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur en zondag de gehele dag, dient te worden voorkomen.

* Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.

* Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.

* Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.

 

9. Veiligheid en milieu

* Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen.

* De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.

* Afval dient te worden gescheiden en in her daarvoor bestemde vuilnisbakje te worden gedeponeerd.

* De E.H.B.O. doos en kleine blusmiddelen bevinden zich in gemeenschappelijke ruimte.

* De aanwezigheid van verdachte personen zijn onmiddellijk te melden bij de beheerder.

* Huisdieren zijn niet toegestaan.

* Roken en open vuur is niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.

* De slaapkamers zijn geschikt voor het overnachten van maximaal 2 personen.

* De gehele accommodatie is geschikt voor het overnachten van maximaal 4 personen.

* De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.

* De code voor het sleutelkastje is verkrijgbaar bij de eigenaar.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in onze Bed & Breakfast.

 

 

 

Villa Broes – Piet Mestdagh

Brugge, 10 maart 2016.